G-Power

Geely Auto-nun G-Power mühərrik sırası əsasən turboüfürmə və ikinci nəsil yanacaq püskürməsi texnologiyalarından tam istifadə edən yüngül xəlitəli mühərriklərdir. Bu mühərriklər istehlakçılara yüksək səviyyəli səmərəlilik, güc və qənaət təmin etmək üçün yaradılıb.